Nederlandse praktijk van ruimtelijke kwaliteitsteams in de Europese schijnwerpers.

José en Sandra zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het Europese onderzoeksproject URBAN MAESTRO. URBAN MAESTRO is een gezamenlijk project van het United Nations Human Settlement Program (UN-Habitat), het University College of Londen (UCL) en de Brussels Bouwmeester Maître Architecte (BMA).

URBAN MAESTRO stelt dat de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving niet het product is van een enkele interventie maar van een voortdurende aaneenschakeling van factoren, gedragingen en beslissingen van meerdere belanghebbenden. Het programma richt zich op innovatieve manieren om ruimtelijke kwaliteit te maken. Informele of semi-formele ‘soft power instrumenten’ worden daarvoor het meest kansrijk geacht.

De Nederlandse praktijk van ruimtelijke kwaliteitsteams is door het onderzoeksteam van URBAN MAESTRO aangewezen als een werkwijze die een voorbeeld kan zijn voor andere landen. Aan José en Sandra is gevraagd om vanuit hun kennis en expertise over de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Nederland een expert paper te schrijven. Tijdens de internationale workshop op 23 juni 2020 gaven zij presentatie over voorbeelden uit de Nederlandse praktijk (klik hier voor link naar de presentatie op de website van URBAN MAESTRO).

Sandra en José leveren ook een bijdrage aan de URBAN MAESTRO masterclass voor studenten in september. De expert paper wordt dit najaar gepubliceerd door URBAN MAESTRO.

Wie: Sandra van Assen en José van Campen, onderzoeksteam URBAN MAESTRO
Waar: Europa
Wanneer: juni 2020 en verder