Cover Q-factor Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland

Boekpublicatie Q-factor

In de publicatie Q-factor doen wij verslag van het eerste onderzoek naar ruimtelijke kwaliteitsteams dat wij uitvoerden tussen 2011 en 2014. Q-factor is verkrijgbaar bij Uitgeverij Blauwdruk.

Q-FACTOR, Ruimtelijke kwaliteitsteams in NL
Sandra van Assen en José van Campen
Wageningen: Blauwdruk, november 2014
Prijs € 18,00

De publicatie werd op 28 november 2014 tijdens de landelijke manifestatie Hitte in de Delta aangeboden aan Tjeerd Dijkstra, oud-rijksbouwmeester en grondlegger van het Nederlandse architectuurbeleid. Het onderzoek werd uitgevoerd met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. De publicatie kwam tot stand met steun van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.