AARO onderzoek naar de perceptie van ontwerpkracht.

In 2018 werd ons gevraagd om bij te dragen aan het onderzoeksprogramma ‘Ontwerp en overheid’ van de TU Delft, door onderzoek te doen naar het begrip ‘ontwerpkracht’ in de ruimtelijke planning. Voor dit onderzoek werken we samen met Wil Zonneveld. De eerste fase is gestart. We ontdekken dat de literatuur veel beschrijvingen en definities biedt van ontwerp en ontwerpen, maar minder duidelijk is over de kracht of werking ervan. We zien dat ontwerpkracht vanuit verschillende invalshoeken kan worden waargenomen. Dit biedt ruimte voor interpretatie, maar ook voor verwarring. Het doel van ons onderzoek is om meer informatie boven water te halen over de perceptie van ontwerpkracht. De (ruim 140) ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland vormen een onderzoekspopulatie die geschikt is voor het voorgestelde onderzoek: ontwerpers en hun publieke opdrachtgevers (rijk, provincies en gemeenten). Het onderzoek combineert theorie en empirie om te komen tot een definitie en beschrijving van ontwerpkracht vanuit de verschillende percepties. Inzicht in en ordening van percepties die naast elkaar bestaan ​​(en mogelijk gedeeltelijk overlappen), kunnen ontwerpkracht beter bespreekbaar en evalueerbaar maken. ‘De perceptie van ontwerpkracht’ is als onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘Ontwerp en overheid’ een bijdrage aan de Actie Agenda Ruimtelijke Ontwerp 2017-2020. In het programma werken verschillende universiteiten samen. Het doel is om (bestaand) wetenschappelijk onderzoek en initiatieven op het gebied van ontwerp en overheid te stimuleren, verdiepen en verbinden in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Wie: Sandra van Assen, José van Campen, Wil Zonneveld, onderzoeksteam ‘Ontwerp en Overheid’
Waar: heel Nederland
Wanneer: 2018-2020