De respons op de Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit overtreft onze verwachtingen! Maar liefst 179 adviespraktijken hebben de enquête ingevuld. Onze uitvoerige vragen zijn enthousiast beantwoord, vaak spat de betrokkenheid van het scherm. De advisering over omgevingskwaliteit anno 2022 gaat over álle schaalniveaus, álle ruimtelijke opgaven, álle kwaliteitsaspecten. 

Lees hier een paar eerste bevindingen.