Het wetenschappelijk onderzoek binnen het programma Q-factor richt zich op de werking van Nederlandse ruimtelijke kwaliteitsadvisering; de impact, de ontwerp- en innovatiekracht. Het programma omvat verschillende projecten. Actuele info is te vinden in de berichten, categorie ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Het Q-factor onderzoek startte in 2012 met een empirisch onderzoek, nadat bleek dat er in Nederland nog niet eerder onderzoek was gedaan naar ruimtelijke kwaliteitsteams. De eerste nationale inventarisatie van q-teams resulteerde in een atlas en verschillende essays. Het overzicht van 139 q-teams gaf een eerste indruk van de bijdrage van deze adviespraktijk aan de ruimtelijke ordening. Vanuit deze inventarisatie definiëren we adviespraktijken omgevingskwaliteit in het kort als interdisciplinaire adviespraktijken op het gebied van omgevingskwaliteit in het publieke belang

Meer weten? Bestel de publicatie ‘Q-factor’ bij Uitgeverij Blauwdruk.

In 2017 begonnen we met twee parttime PhD-onderzoeken.

    • José van Campen concentreert zich op de invloed van q-teams vanuit een planningsperspectief, onder supervisie van Wil Zonneveld en Dominic Stead.
    • Sandra van Assen focust op de invloed van q-teams ontwerpperspectief, onder supervisie van Wil Zonneveld en Marina Bos-de Vos.