Het wetenschappelijk onderzoek binnen het programma Q-factor richt zich op de werking van Nederlandse ruimtelijke kwaliteitsadvisering; de impact, de ontwerp- en innovatiekracht. Het programma omvat verschillende projecten. Actuele info is te vinden in de berichten, categorie ‘wetenschappelijk onderzoek’.

Het Q-factor onderzoek startte in 2012 met een empirisch onderzoek, nadat bleek dat er in Nederland nog niet eerder onderzoek was gedaan naar ruimtelijke kwaliteitsteams. De eerste nationale inventarisatie van q-teams resulteerde in een atlas en verschillende essays. Het overzicht van 139 q-teams gaf een eerste indruk van de bijdrage van deze adviespraktijk aan de ruimtelijke ordening. Vanuit deze inventarisatie definiëren we een q-team is als een multidisciplinair team van experts dat adviseert over ruimtelijke kwaliteit bij ruimtelijke opgaven. Meer weten? Bestel de publicatie ‘Q-factor’ bij Uitgeverij Blauwdruk.

In 2017 begonnen we met twee PhD-onderzoeken.

    • José van Campen concentreert zich op de impact van q-teams vanuit een planningsperspectief, onder supervisie van Wil Zonneveld en Dominic Stead.
    • Sandra van Assen focust op het ontwerpperspectief, onder supervisie van Wil Zonneveld en Marina Bos-de Vos.