JURY ANITA ANDRIESEN PRIJS VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT 2020

De Anita Andriesen prijs wordt eens in de drie jaar door Gedeputeerde Staten toegekend aan een persoon of [...]