Sandra van Assen

Sandra van Assen is stedenbouwkundige en architect. Ze studeerde in 1999 af aan de TU Delft – Faculteit Architectuur en studeerde landschapsarchitectuur aan de Koninklijke Deense Kunstacademie in Kopenhagen. In 2007 specialiseerde ze zich tot stedenbouwkundige. Met een team van onderzoekers en ontwerpers won ze de Harry de Vroome Prijs voor het onderzoek ‘Nieuwe kijk op oude dorpen’. Ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en gezondheid zijn de belangrijkste drijfveren in haar werk als stedenbouwkundige vanuit meerdere rollen: als ontwerper en onderzoeker vanuit haar bureau Sandra van Assen Stedenbouw, eerder als provinciaal stedenbouwkundige (2008-2016), onderzoeker en docent binnen het Lectoraat Future Urban Regions (2013-2017) en sinds 2018 als stedenbouwkundige bij de gemeente Súdwest Fryslân. In 2017 is Sandra gestart met haar promotieonderzoek aan de TU Delft. Haar onderzoek richt zich op de invloed van de Nederlandse ruimtelijke kwaliteitsadvisering vanuit het ontwerpperspectief.

Relevante werkervaring en opleidingen

 • 2007-nu: Sandra van Assen Stedenbouw, bureau voor ontwerp, advies en onderzoek
 • 2017-nu: PhD Q-factor, TU Delft, afdeling Urbanism
 • 2018-nu: stedenbouwkundige Gemeente Súdwest Fryslân
 • 2016-nu: afstudeermentor and supervisor masterstudenten HKU, TU Delft, WUR, Academie van Bouwkunst Groningen
 • 2018-2020: coördinator en adviseur, Energiewerkplaatse Fryslân
 • 2013-2016: onderzoeker en docent Netwerklectoraat Future Urban Regions
 • 2008-2016: provinciaal stedenbouwkundige, Provincie Fryslân
 • 2007: staatsexamen stedenbouw, Stichting Architectenregister Den Haag
 • 1991-1999: TU Delft, Master of architecture, diff. Landschapsarchitectuur, eervolle vermelding
 • 1995: Koninklijke Kunstakademie Kopenhagen, landschapsarchitectuur

Relevante projecten en adviseurschappen

 • 2022-nu: stedenbouwkundige en gemandateerde commissie West-Friesland, MOOI Noord-Holland
 • 2021-nu: regionaal aanjaagteam omgevingskwaliteit in Fryslan, namens de gemeente Súdwest-Fryslân
 • 2020-nu: werkgroep verkennend onderzoek Regional Energie Strategie Fryslân.
 • 2020-nu: doorontwikkeling Energiemix methode, met de Energiewerkplaats Fryslân
 • 2018-nu: adviseur Provincie Drenthe, doorontwikkeling Kernkwaliteitenteam en nieuwe inspiratie-instrumenten omgevingskwaliteit
 • 2018-nu: onderzoek “De perceptie van ontwerpkracht”, programma ontwerp en overheid TU Delft (ten dienste van  de AARO)
 • 2012-2014: empirisch onderzoek, Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland

Relevante publicaties

 • Aburas, H., Van Assen, S. et al. (2021). Room for the river, added value for people, place and planet.
 • Van Assen, S. Van Campen, J. (2020). The balancing act and tool repertoire for stimulating spatial quality (NL).
 • Van Assen, S., Van Campen, J., Zonneveld, W.A.M. (2019). Schoonheid is geen variabele. Blauwe Kamer, 2019#2, 60-63.
 • Van Assen, S., Van Campen, J., Stolk, E. (2018). Q-factor: Dutch Spatial Quality Advisory Practice, AESOP conference ‘Places of hope’, Gothenburg.
 • Van Assen, S., Boomen, T. Van, Frijters, E. et al. (2017). Urban challenges, resilient solutions, Design thinking for the future of urban regions, Valiz, Rotterdam.
 • Bernardt, C., Van Assen, S., Spijk, A. (2016). Imagining energy potential, a critical reflection on spatial scenario’s in a participatory planning process, conference ‘What energy is for: the making and dynamics of demand’.
 • Van Campen (editor), J., Assen, S. v., et al. (2015). Foar in moai Fryslân, zes jaar Team Ruimtelijke Kwaliteit. Leeuwarden: Provincie Fryslân.
 • Bernardt C., Assen van S., Spijk, A. van, (2015), Transitions skills, Conference paper Architecture and Resilience, Sheffield.
 • Van Assen S., Campen van J., (2014), Q-factor, Ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, Wageningen.