Speelt schoonheid nog een rol in het kwaliteitsgesprek? Essay in Blauwe Kamer.

Wat is schoonheid nog in ons land waar ruimte schaars is en waar de zorg voor een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wettelijk is vastgelegd? Wat is dan goed? En is het goede wel mooi? Door de toenemende complexiteit van opgaven lijkt schoonheid steeds meer impliciet, verborgen in de noodzaak uiteenlopende doelen te verenigen. Niettemin zijn honderden landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en architecten lid van een ruimtelijk kwaliteitsteam of een commissie ruimtelijke kwaliteit. Speelt schoonheid nog een rol in het kwaliteitsgesprek?

Lees ons essay in Blauwe Kamer, juni 2019, pagina 60-63.

Wie: Sandra van Assen, José van Campen en Wil Zonneveld

Waar: Blauwe Kamer

Wanneer: juni 2019