Energiemix methode: een spel waarin deskundigen en bewoners samenwerken aan energie en ruimte.

De Energiemix Methode (EMM) is een call to action voor initiatiefgroepen en partijen die met duurzame energie aan de slag willen in eigen omgeving. De methode is geïnitieerd door provincie Fryslân, de WUR en de Friese Energiewerkplaats. Sandra van Assen werkte vanaf het begin mee aan de ontwikkeling van de methode. Ondertussen wordt er gewerkt aan de follow up: de EMM 2.0. Veel initiatiefgroepen in Friese dorpen en wijken maken gebruik van de Energiemix Methode om samen met dorps- of wijkgenoten en lokale stakeholders te ontdekken wat het betekent om als dorp of wijk energieneutraal te worden. In korte tijd (één of twee werksessies in eigen dorp of wijk), geeft de Energiemix Methode een beeld van de energiebehoefte, de gewenste en minder gewenste energiemaatregelen en de vertaling hiervan naar de ruimte, kosten en opbrengsten, mogelijke projecten en samenwerkingsverbanden. Veel initiatiefgroepen die de methode hebben ingezet, zijn ondertussen aan de slag met concrete projecten.

Wie: provincie Fryslân (Sandra van Assen, Edgar van der Staay, Gerwin Venema), Universiteit Wageningen (Haryt Dijkman, supervisors Claudia Basta en Sven Stremke), de Friese Energiewerkplaats (Jaap Koen Bijma, Sybrand Frietema de Vries, Yerun Karabey, Hajo Kootstra, Oscar Jansen, Johannes Lankester, Marcel van der Schuur, Barend van der Veen) en Erik Overdiep Landschapsontwerp.

Waar: Friesland

Wanneer: 2015-2020