Diepte-interviews voor onderzoek naar de positionering van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit onder de Omgevingswet.

De gemeente Haarlem heeft José van Campen gevraagd een onderzoek te doen naar de toekomstige positionering van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het onderzoek wordt gebaseerd op een reeks diepte-interviews met betrokkenen en mondt uit in een advies over de uitgangspunten voor de kwaliteitsadvisering onder de Omgevingswet. De samenhang tussen de advisering door ambtelijke diensten, stadsarchitect en adviescommissie, en de relatie met de maatschappelijke participatie zullen aan de orde komen. Ook de vereiste condities ten aanzien van inhoud, proces, competenties en skills van de adviescommissie komen aan de orde.

Wie: José van Campen en medewerkers gemeente Haarlem

Waar: Haarlem

Wanneer: tweede helft 2020