Nota Omgevingskwaliteit legt een fundament voor de invulling van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid onder de Omgevingswet. 

José van Campen is door MOOI Noord-Holland gevraagd om mee te werken aan het opstellen van een Nota Omgevingskwaliteit voor de gemeente Haarlemmermeer. Met die nota wil de gemeente structuur brengen in het kwaliteitsbeleid. De Haarlemmermeer is een een unieke polder die rond 1852 volledig op stoomkracht is drooggelegd. Uit alle windstreken vestigden agrariërs zich als pioniers in de polder. In 2019 is Haarlemmermeer gefuseerd met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarmee zijn twee landschapstypen samengevoegd: het rationele poldergrid van de Haarlemmermeer en het meer organisch gegroeid veenpolderlandschap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude met een eigen herkenbare ontginningsstructuur.

De Nota Omgevingskwaliteit zal een fundament neerleggen voor de invulling van het kwaliteitsbeleid, gebaseerd op de omgevingsvisie en gekoppeld aan de uitwerking van het nieuwe omgevingsplan. Zowel de inhoud als de processen van het kwaliteitsbeleid komen aan de orde. Het zal overigens niet allemaal nieuw beleid zijn, veel is al bekend. Onder de Omgevingswet moet dat alles zijn plek krijgen in een nieuw samenhangend geheel.

Wie: José van Campen en medewerkers MOOI Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer

Waar: Haarlemmermeer

Wanneer: 2020 – 2021