De provincie Drenthe verkent de mogelijkheden van een ‘soft power instrument’ voor ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

De provincie Drenthe realiseert zich dat de Omgevingswet beperkt houvast geeft als het gaat om het concretiseren van de doelstelling van goede omgevingskwaliteit in het landschap. Sandra van Assen begeleidt de zoektocht naar passend en inspirerend kwaliteitsinstrumentarium. De provincie Drenthe wil een bruisende provincie zijn, passend bij haar kernkwaliteiten. Welke instrumenten heeft ze nodig om goede omgevingskwaliteit te stimuleren? Onder de Omgevingswet kunnen overheden deze ambitie op eigen wijze gestalte geven. Een van de lastige punten van het werken aan omgevingskwaliteit is de complexiteit van de opgaven. Integrale oplossingen zijn cruciaal voor een goede kwaliteit van onze leefomgeving en om deze robuust en weerbaar te houden tegen gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling, enzovoort. Een ‘soft power instrument’ van onderzoeken, stimuleren, leren en cocreëren wordt daarvoor het meest kansrijk geacht. Want wat omgevingskwaliteit nu precies is, moet steeds opnieuw, per plek en per opgave, worden benoemd.

Wie: Sandra van Assen en medewerkers provincie Drenthe

Waar: Drenthe
Wanneer: 2019-2020