Ruimtelijke kwaliteitsadvisering met betrokkenheid van bewoners. 

Het bestuur van de gemeente Hoeksche Waard maakt er een goede traditie van om de samenleving te betrekken bij de ruimtelijke kwaliteitsadvisering. In opdracht van deze gemeente maakte José het ‘Bouwstenenboekje Kwaliteitsadvisering Hoeksche Waard’. In dit document wordt verkend hoe de advisering over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving kan worden ingericht onder de Omgevingswet. José sprak daarvoor met verschillende betrokkenen bij de kwaliteitsadvisering en heeft op basis daarvan een scenario ontworpen. De gemeente is nu bezig met de voorbereiding van een bijeenkomst met bewoners en andere betrokkenen om het scenario te bespreken en met elkaar ook andere mogelijke scenario’s te ontwerpen.

Wie: José van Campen en betrokkenen bij de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in de gemeente Hoeksche Waard

Waar: Hoeksche Waard
Wanneer: 2019-2020