José van Campen

José van Campen is in 1990 afgestudeerd als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam en heeft bij verschillende organisaties gewerkt die de ruimtelijke kwaliteit onderzoeken en bevorderen. In 2005 startte ze Woord en Plaats, een bureau voor onderzoek en advies op het gebied van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Ze is een van de initiatiefnemers van Mooiwaarts, een ‘bottom-up’ initiatief dat er onder meer toe heeft geleid dat de kwaliteit van de leefomgeving als doelstelling is opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Ze is projectleider van verschillende onderzoeken en handreikingen voor innovatie van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. In 2017 is ze gestart met promotieonderzoek aan de TU Delft. Haar onderzoek richt zich op de invloed van ruimtelijke kwaliteitsteams en adviescommissies, vanuit het perspectief van de ruimtelijke planning.

Relevante opleidingen en werkervaring

 • 2017-heden: PhD Q-factor, TU-Delft, Urbanism
 • 2005-heden: zelfstandig planoloog, Woord en Plaats
 • 1999-2005: beleidsmedewerker en adjunctdirecteur, Stichting Welstandszorg Noord-Holland
 • 1993-1999: projectleider, Architectuur Lokaal
 • 1990-1993: onderzoeker, Bureau Middelkoop/De Lijn
 • 1985-1990: studie planologie, Universiteit van Amsterdam, cum laude afgestudeerd

Relevante projecten

 • 2019-heden: projectleider van de Handreiking ‘voor het gemeentelijk adviesstelsel onder de Omgevingswet, in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • 2018-heden: adviseur van verschillende gemeenten over Omgevingwet, ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de innovatie van het stelsel voor kwaliteitsadvisering.
 • 2018-heden: onderzoek “Percepties van ontwerpkracht”, onderdeel van het programma Ontwerp en overheid van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020, in opdracht van TU Delft.
 • 2016 inhoudelijk coördinator van OVERMOOI, een festival over de kwaliteit van de leefomgeving in de provincie Noord-Holland, in opdracht van MOOI Noord-Holland.
 • 2015-2017: projectleider van OOK (Omgevingsplan Op Kwaliteit), een onderzoek naar de mogelijkheden van ruimtelijk kwaliteitsbeleid door middel van de instrumenten van de Omgevingswet.
 • 2012-2014 onderzoek Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland.

Relevante publicaties

 • Van Campen, J. en Mulder, W. (2020). Handreiking adviesstelsel voor omgevingskwaliteit, Deel 1. Den Haag/Amersfoort/Amsterdam: Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Van Assen, S., Van Campen, J., Zonneveld, W.A.M. (2019). Schoonheid is geen variabele. Blauwe Kamer, 2019#2, 60-63.
 • Van Campen, J. (2018). Omgevingskwaliteit en ruimte, herziene 2e Amsterdam: Berghauser Pont.
 • Van Campen, J. (2017). 10 Over Mooi. Alkmaar: MOOI Noord-Holland.
 • Van Campen, J. (red.) (2017). Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit. Amsterdam: Mooiwaarts/FRK.
 • Van Campen (red.), J. (2015), Assen, S. van, et al., Foar in moai Fryslân, zes jaar Team Ruimtelijke Kwaliteit.
 • Van Assen, S. en Campen J. v. (2014), Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.