Kwaliteitsteams en commissies kunnen zich nu al opgeven voor deelname aan de onderzoeksenquête.

Op dit moment wordt een online-enquête voorbereid onder Nederlandse kwaliteitsteams en adviescommissies. De enquête levert een actueel beeld op van de ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Nederland en de ervaringen met de impact van deze advisering. De enquête vormt tevens input voor het onderzoek ‘Percepties van ontwerpkracht’ dat onderdeel uitmaakt van de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020.

Bent u lid, opdrachtgever of klant van een q-team? Dan stellen we het zeer op prijs als u wilt meedoen aan het onderzoek! Aanmelden kan al via het contactformulier. U ontvangt bericht zodra we starten. Bij voorbaat dank.