Advisering Omgevingskwaliteit Anno 2022: álle schaalniveaus, álle ruimtelijke opgaven, álle kwaliteitsaspecten

De respons op de Nationale Enquête Advisering Omgevingskwaliteit overtreft onze verwachtingen! Tussen december 2021 en mei 2022 hebben maar liefst 179 adviespraktijken de enquête ingevuld. Onze uitvoerige vragen zijn enthousiast beantwoord, vaak spat de betrokkenheid van het scherm. Wij willen alle deelnemers heel hartelijk bedanken voor deze unieke en rijke bron van informatie over de kwaliteitsadvisering in Nederland.

Een paar voorlopige bevindingen

Aantal deelnemers

  • 179 adviespraktijken hebben deelgenomen
  • 167 antwoorden zijn volledig en vallen binnen ons onderzoek (de overige zijn waardevol als tegenvoorbeeld)

Schaal van het werkgebied

  • 78% van de deelnemende adviespraktijken werkt op gemeentelijk niveau en heeft een deel van een gemeente, een hele gemeente of meerdere gemeenten als werkgebied
  • 18% heeft een of meer provincies als werkgebied
  • 4% heeft het gehele land als werkgebied

Ruimtelijke opgaven

Groen, openbare ruimte, landschapsopgaven en woonopgaven komen het meest aan bod in de advisering van de deelnemende adviespraktijken. Ook opgaven die samenhangen met centrumgebieden, werklocaties en infrastructuur worden veel behandeld. Circa een kwart van de adviespraktijken adviseert ook over opgaven die samenhangen met klimaat, natuur, water en/of maatschappelijke vraagstukken.

Kwaliteitsaspecten

In het kwaliteitssysteem van de Verklaring van Davos worden acht kwaliteitsaspecten genoemd. Deze komen allemaal aan de orde in de advisering. Het meest genoemd worden identiteit, schoonheid, inpassing in de context, functionaliteit en duurzaamheid. In mindere mate komen ook economie, sociale diversiteit en governance-processen aan bod.

Hoe verder?

Het zal enige tijd duren voor we alle bevindingen op een rij hebben. We werken hard aan een eerste overzicht en zullen dat zo spoedig mogelijk met u delen. Daarna gaan we op zoek naar patronen, samenhang en een categorie-indeling. Daarnaast werken we een paar specifieke thema’s uit, zoals de inbreng van ontwerpers en de omgang met publieke waarden. We zullen waarschijnlijk nog gerichte case-studies doen en interviews houden. Kortom: u heeft nog veel tegoed van ons…!

Heeft u vragen? We horen ze graag. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken, of een mail sturen naar info@q-factor.info.