De Anita Andriesen prijs wordt eens in de drie jaar door Gedeputeerde Staten toegekend aan een persoon of organisatie die een stuwende bijdrage levert of heeft geleverd aan het behoud of de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Fryslân.

De winnaar van de prijs wordt gekozen door een adviescommissie. De adviescommissie bestaat dit jaar uit vijf leden, te weten Sandra van Assen (stedenbouwkundige en architect), Ankie Boomstra (specialist kunst in de openbare ruimte), Mathijs Dijkstra (landschapsarchitect), Bertus de Jong (landschapsarchitect), Jelle de Jong (architect). Politica Anita Andriesen (1957-2008) droeg ruimtelijke kwaliteit een warm hart toe. Zij zette zich onvermoeibaar in voor het ‘goud van Fryslân’: de ruimte, het landschap en de cultuurhistorische identiteit. De Friese prijs voor ruimtelijke kwaliteit draagt daarom haar naam.

Jury: Sandra van Assen, Ankie Boomstra, Mathijs Dijkstra, Bertus de Jong, Jelle de Jong.

Uitvoering: Keunstwurk iov. provincie Fryslân

Waar: provincie Fryslân

Wanneer: tweede helft 2020