conclusies

(…) plus download artikel BK en verwijzing naar publicatie Q-factor met link