promotieonderzoek

De verschillende manieren waarop ruimtelijke projecten worden aanbesteed en uitgevoerd, de differentiatie van realisatiecontracten, de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen aannemers en ontwerpers, dit alles vergt een bezinning op het soort kwaliteitsborging dat in de verschillende werkwijzen van toepassing moet zijn. Kortom, laat het met deze Atlas van ruimtelijke kwaliteitsteams niet afgelopen zijn met de reflectie, maar laat het een krachtige eerste stap zijn in de emancipatie van onafhankelijke oordeelsvorming bij planvorming en realisatie van ruimtelijke projecten. Eric Luiten namens het College van Rijksadviseurs (2014) 

Met de publicatie van Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland (de Atlas waar Eric Luiten op doelt) was het verhaal voor ons nog lang niet af. We hadden zoveel materiaal in handen. We bleven in gesprek. We werden door velen gestimuleerd om verder te gaan met dit onderzoek.

Begin 2016 besloten we om dat te doen in de vorm van een parallel promotieonderzoek. Onze ambitie is om de empirische gegevens en onze praktijkervaringen te kaderen en te duiden met behulp van de theorie. Daarmee willen we de ruimtelijke kwaliteitsadvisering een wetenschappelijk fundament geven in de vakgebieden planologie en stedenbouw, zowel in de opleiding als in het werkveld.

We werden met open armen en inspirerende gesprekken ontvangen door Wil Zonneveld en Egbert Stolk van de Faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. Omdat deze faculteit zowel ruimtelijke planning als ruimtelijk ontwerp huisvest, is het voor ons de perfecte gastheer. We gaan het promotietraject in als externe promovendi. We blijven werkzaam in onze eigen praktijk en werken in blokweken aan het onderzoek. We maken ieder een PhD on publications: twee afzonderlijke proefschriften over hetzelfde onderwerp op basis van papers met verschillende invalshoeken en onderzoeksthema’s.tu-delft-logo

160509 foto wil en egbert

Prof. Dr. Wil Zonneveld (links op de foto) is Professor of Urban and Regional Development. Hij is gespecialiseerd in strategische planning op regionaal en nationaal niveau, de rol van concepten en visies in strategische planning en het samenspel tussen strategische visie en operationele besluitvorming.

Dr. Egbert Stolk (rechts op de foto) is assistent-professor bij de afdeling Urbanism. Hij heeft jaren in de stedenbouwkundige praktijk gewerkt. Hij promoveerde in 2015 op een conceptueel model van stedenbouwkundig ontwerpen waarin de dynamiek van het ontwerpproces en van de leefomgeving met elkaar verbonden worden en waarin ruimtelijke kwaliteit op wetenschappelijke manier wordt benaderd.

Lees meer over de gezamenlijke onderzoeksvragen en doelen

Lees meer over het PhD onderzoek van Sandra van Assen

Lees meer over het PhD onderzoek van José van Campen

Bekijk het onderzoeksschema

Heeft u onderzoeksvragen die wellicht gekoppeld kunnen worden aan ons onderzoek? Wij staan daar zeer voor open en gaan graag in gesprek. Schroom niet om contact met ons op te nemen.