CV José van Campen

Ik werk vanuit de overtuiging dat mens en omgeving elkaar voortdurend beïnvloeden. Een goed bruikbare, duurzame en mooie leefomgeving is voor velen een geluksfactor. Ik hou van de kracht en de kwetsbaarheid van steden, dorpen en landschappen. Ik onderzoek, denk, droom, schrijf, praat en adviseer. Met hoofd, hart en ziel.

In 1990 ben ik afgestudeerd als planoloog. Vanaf 2005 werk ik zelfstandig onder de naam José van Campen Woord en Plaats. Ik ben gespecialiseerd in ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Of nog breder: beleid voor een goede omgevingskwaliteit.

CURRICULUM VITAE

 • José van Campen
 • geboren: 18-02-1960 in Rotterdam

OPLEIDINGEN EN ERVARING

 • 2005-heden: zelfstandig planoloog, José van Campen Woord en Plaats
 • 1999-2005: Stichting Welstandszorg Noord-Holland, beleidsmedewerker en adjunctdirecteur
 • 1993-1999: Architectuur Lokaal, projectleider en hoofd projecten
 • 1990-1993: Bureau Middelkoop/De Lijn, onderzoeker
 • 1987-1990: Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam studentassistent
 • 1985-1990: studie planologie, Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, cum laude afgestudeerd

PROJECTEN (een selectie)

 • 2016: evalutatieonderzoek Programmaoverleg Ruimte, in opdracht van gemeente Apeldoorn
 • 2015-2016: algemeen coördinator OVERMOOI, in opdracht van MOOI Noord-Holland
 • 2015-heden: projectleider OOK (Omgevingsplan Op Kwaliteit), in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 2013: secretaris voorbeeldenteam Atelier ZZ, in opdracht van Architectuur Lokaal
 • 2012-heden: projectleider Mooiwaarts, in opdracht van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • 2011-2014: onderzoek Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland, met Sandra van Assen
 • 2007-2009: secretaris van de selectiecommissie van de competitie voor ontwikkelaars ‘Staalkaart van opdrachtgeverschap Homeruskwartier’ (onderdeel van het programma ikbouwmijnhuisinalmere)
 • 2005-heden: extern beleidsadviseur MOOI Noord-Holland (voorheen Welstandszorg Noord-Holland)
 • 2005-2012: beleidsontwikkeling van welstandsbeleid naar omgevingsbeleid, projectleider en/of bijdragen aan beleidsnota’s voor o.a. gemeenten Amsterdam, Lansingerland, Haarlem, Beemster
 • 2005-2009: column in Oog voor Welstand
 • 2000-2004: projectleider Welstandsnota’s Noord-Holland (opstellen van welstandsnota’s en aanverwant beleid voor ruim 50 gemeenten in Noord-Holland)
 • 1998-2000: projectleider Welstand op een nieuwe leest in opdracht van de Rijksbouwmeester
 • 1997-1999: opbouw en coördinatie van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal

PUBLICATIES (een selectie)

 • Campen, J. v. (2015). Publieke waarde. In J. v. Campen (red), 230 meter kaas. LM Publishers.
 • Campen (eindred), J. v. (2015), Assen, S. v. et al, Foar in moai Fryslân, zes jaar Team Ruimtelijke Kwaliteit. Leeuwarden: Provincie Fryslân.
 • Assen, S. v., & Campen J. v. (2014). Q-factor, ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland. Wageningen: Uitgeverij Blauwdruk.
 • Campen, J. v., Cate, F. t., & Muhren, J. (2014). Reactie op voorstel Omgevingswet. Amsterdam: Mooiwaarts.
 • Campen, J. v. (2013). Urgentie, verleiding en gereedschap, mogelijkheden en beperkingen van de Omgevingswet voor lokaal en provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Den Haag: College van Rijksadviseurs.
 • Campen, J. v. (2013). Omgevingskwaliteit en ruimte. Amsterdam: Berghauser Pont.
 • Campen, J. v. (2009). Gesprekken over kwaliteit – drie gesprekken met kwaliteitsteams. In Er komt iets van de grond met opdrachtgevers in het landelijk gebied. Amsterdam: Architectuur Lokaal.
 • Campen, J. v. (2008). Vijftien jaar Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bussum. Wormer: Uitgeverij Noord-Holland.
 • Campen, J. v. (2008). Let op! Kwaliteit. Een essay over de kwaliteitsborging bij zeven VINEX-locaties. Amersfoort: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.
 • Campen, J. v. (2001). Kompas voor ontwikkelingscompetities. Amsterdam: Architectuur Lokaal .
 • Campen, J. v., & Beek, M. (2000). Naar een gemeentelijke welstandsnota, werkdocument met model en toelichting. Den Haag: VNG Uitgeverij.
 • Campen, J. v. (1999). Welstand op een nieuwe leest, een onderzoek in opdracht van de Rijksbouwmeester naar de mogelijkheden voor verbetering van de doelmatigheid en de inzichtelijkheid van de welstandsadvisering. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Campen, J. v. (1997). Kompas, handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van prijsvragen en meervoudige opdrachten op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur. Amsterdam: Uitgeverij 010.
 • Campen (red), J. v. (1997). Niet Grijs! 2 Architectuur en beleid. Amsterdam: Architectuur Lokaal.
 • Campen (red), J. v. (1995). Niet Grijs! Handboek voor gemeentelijk opdrachtgeverschap. Amsterdam: Architectuur Lokaal .
 • Campen (red), J. v. (1993). Q-Werkboek, Kwaliteit in de volkshuisvesting. Den Haag: Stichting Q en NIROV.
 • Campen (red), J. v. (1992). Meer dan mooi alleen, handreikingen voor gemeentelijk architectuurbeleid. Den Haag: Stichting Q en VNG.
 • Campen (red), J. v. (1991). De architectuur van het wonen. Amsterdam: Stawon.
 • Campen, J. v., Hereijgers, A., & Schuiling, D. (1990). Financiering & Maatschappij langs het IJ. Amsterdam: Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam.
 • Campen, J. v., Hulsbergen, E., & Vreeze, N. d. (1989). Initiatief en inspiratie, thema’s voor de kwaliteit van volkshuisvesting en stadsontwikkeling. Amsterdam: De Balie.