expertmeeting Technology Base Twente

Written by José van Campen

Met het vizier op de toekomst zal op een andere manier gewerkt gaan worden aan de ontwikkeling van het voormalig vliegveld Twente, passend bij de huidige tijdgeest en bij de nieuwe Omgevingswet, die ruimte biedt aan nieuwe vormen van cocreatie. De bestuurders hebben het Kwaliteitsteam Technology Base Twente gevraagd hen hierover te adviseren. Het kwaliteitsteam organiseerde een expertmeeting om met alle betrokkenen in gesprek te gaan en te leren van goede voorbeelden. José van Campen gaf een korte lezing met Tien Tips en werkte mee aan een workshop over de regie van ruimtelijke kwaliteit op dit enorme terrein. Het kwaliteitsteam heeft de uitkomsten van de bijeenkomst verwerkt in een openbaar advies.