nieuwe website

Written by José van Campen

De website van Q-factor is in opbouw. Hij vervangt www.ruimtelijkekwaliteitsteams.nl waarop u tussen 2011 en 2015 het onderzoek naar ruimtelijke kwaliteitsteams in Nederland kon volgen. De belangrijkste onderzoeksresultaten worden opgenomen op deze nieuwe website. Daarnaast zullen wij hier verslag doen van ons vervolgonderzoek naar effect en betekenis van de publieke ruimtelijke kwaliteitsadvisering in Nederland.